болничен за гледане на дете

Миналия месец ползвах болничен за гледане на дете до 18г. Никакъв проблем. Този месец малкия пак се разболя и пак аз взех болничен.

4 и 5 се изплаща и за гледане на дете.

при издаване на болничен лист за придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст, поради заразна болест или карантина на детето, на ред „Бележки“ се попълва „За гледане на дете.

Изготвяне на документи при гледане на дете до 2 г. Когато се навършат 410 дни от раждането на детето, майката: а/ се връща на работа или. б/ гледа детето до навършване на 2 г.

Вие прекъсвате отпуската за гледане на дете до 2 години, но излизате в болничен за бременност и майчинство- какво прекъсване имате предвид?

През време на отпуска осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера за обезщетенията поради бременност и раждане за.

Не забравяйте също, че след раждането на живо дете имате право и на еднократна държавна помощ в размер на 250 лв. за първо и 600 лв. за всяко следващо дете.

Указания за попълване на болничен лист.

На ред “БЕЛЕЖКИ” се вписват: текстът “За гледане на дете по чл. 167 КТ”, номерът и датата на протокола на ЛКК или номерът и датата на акта/актовете за.

Трябва ли да заплащам допълнителна такса за издаването на болничен за гледане на дете? Синът ми, който е на пет години, и съпругът ми са записани при един личен лекар, а аз – при друг.

Болнични за гледане на болен член от семейството за над 10.

– Счетоводител съм, в училище. През месец 01.2012 г. ми бе представен болничен лист за гледане на болен член от семейството с продължителност 14 календарни дни/от които 11 работни/.

Отразяване парични обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на малко дете след 01.01.2016. Публикувано на 20.02.2016. i. БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ. Болничен лист за.